PROXECTO


INFORMACIÓN SOBRE O PROGRAMA IGUALAR:

Este programa nace co fin de formar criticamente á poboación xuvenil dos concellos da Mancomunidade de Municipios da Comarca de Ordes, para medrar, desenvolverse e relacionarse plenamente sen prexuízos sexistas.OBXECTIVOS DO PROGRAMA:

Os obxectivos principais das actividades contempladas no Programa IgualaR son:
  • Promover no alumnado o desenvolvemento das habilidades e estratexias de comunicación para unha resolución de conflitos non violenta: escoita activa, expresión de sentimentos e asertividade.
  • Mellorar o autocoñecemento.
  • Fomentar a formación en igualdade  da poboación xuvenil.
  • Modificar modelos e prexuízos baseados nas diferenzas de xénero.
  • Desenvolver a capacidade de comunicación e de resolución de conflitos de xeito pacífico.
  • Sensibilizar sobre a violencia de xénero e as súas causas.
  • Fomentar as relacións igualitarias entre o alumnado.


A QUEN VAI DIRIXIDO?

Ao  alumnado de 1º, 2º, 3º e 4º de ESO dos centros da comarca


EN QUE CONSISTE?


OS TRES ERRES DA IGUALDADE:

Ningún comentario:

Publicar un comentario